Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychUbezpieczenie społeczne (ZUS)RejestracjaZUS ZUA
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

ZUS ZUA

4,9/5 z 1379 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Formularz ZUS ZUA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej - z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZUA .Zgłoszeń do ubezpieczeń dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.


Pobierz - Formularz ZUS ZUA

Pobierz dokument: ZUS ZUA
Wydarzenie życiowe: Ubezpieczenie społeczne (ZUS) › Rejestracja
Typ dokumentu: Formularz › ZUS
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne › Opieka społeczna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

ZUS ZUA

,

ubezpieczenie społeczne

,

zgłoszenie do ubezpieczenia

,

formularz

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie przez siebie wybranym, z tym że osoby zamierzające kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgłaszają wniosek w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Gdzie należy złożyć formularz ZUS ZUA?

Zgłoszeń do ubezpieczeń, według ustalonego wzoru, dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najpopularniejsze