Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychUbezpieczenie społeczne (ZUS)RejestracjaZUS ZPA
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

ZUS ZPA

4,6/5 z 2379 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Formularz ZUS ZPA należy wypełnić w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA), korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA). Formularz ZUS ZPA dostępny jest do wypełnienia w Sądach rejestrowych za pośrednictwem których może zostać przekazany do terenowej jednostki ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.

Pobierz formularz - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

 

Pobierz dokument: ZUS ZPA
Wydarzenie życiowe: Ubezpieczenie społeczne (ZUS) › Rejestracja
Typ dokumentu: Formularz › ZUS
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne › Opieka społeczna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz

,

formularz ZUS

,

ubezpieczenie społeczne

,

zus

,

zakład ubezpieczeń społecznych

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

W przypadku spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej i jednoosobowej spółki z o.o. będących płatnikami składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zgłaszających lub wznawiających działalność spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym - muszą one złożyć formularz ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Płatnicy mogą te dokumenty przekazać samodzielnie - bez pośrednictwa sądu - do jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub za pośrednictwem poczty. W razie potrzeby, czyli  w zależności od sytuacji danego płatnika - należy złożyć dokumenty informujące o numerach rachunków bankowych i/lub adresach prowadzenia działalności, które także są dostępne w sądach rejestrowych: ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS osoby zatrudnione do odpowiednich ubezpieczeń.
 

Najpopularniejsze