Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychEgzekucjaEgzekucja sądowaZmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego w 2012 r. – cz. 2
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego w 2012 r. – cz. 2

4,4/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Data uchwalenia:   2011-09-16
Opublikowano:       2011-11-02
Wejście w życie:    2012-05-03

 

 

Pobierz dokument: Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego w 2012 r. – cz. 2
Wydarzenia życiowe: Egzekucja › Egzekucja sądowa, Egzekucja › Pozew
Typ dokumentu: Inne
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Procedura cywilna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

Kodeks postępowania cywilnego

,

nowelizacja kpc

,

kpc

,

nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Autor: Aneta Bernat
Miejsce złożenia: Inne
Formaty plików: PDF

Zgodnie z art. 9 Ustawa o zmianie ustawy - KPC oraz niektórych innych ustaw  z dnia 16 września 2011 r., przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie, tj. po 2012-05-03 z zastrzeżeniem:

  • przepisy art. 3, art. 5, art. 54, art. 174 § 1 pkt 4 oraz § 3, art. 180 § 1 pkt 5, art. 327 § 1, art. 357 § 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się z dniem wejścia w życie ustawy, tj.  2012-05-03
  • przepis art. 18312 § 21 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 2011-11-17
  • przepisów art. 1821 i art. 474 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy.
  • przepis art. 369 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do apelacji wniesionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 04-05-2011 
  • przepisy art. 3941 i art. 3942 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do zaskarżenia orzeczeń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 04-05-2011 
  • w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego przepisy art. 4791–4792, art. 4794, art. 4796 i art. 4796a, art. 4798, art. 4799–47914b, art. 47916–47919a oraz art. 47922 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się nadal, jeżeli decyzja prezesa właściwego urzędu wydana została przed dniem wejścia w życie ustawy.

 

W efekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 16 września 2011 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1381) zostaje ujednolicona procedura w stosunku do przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Nowela znosi odrębne postępowanie gospodarcze (uchylenie art. 4791 - 47927KPC) pozostawiając jednak pojęcie "spraw gospodarczych". Nadal będą również funkcjonowały wydziały gospodarcze w Sądach, w których sprawy między przedsiębiorcami będą toczyły się według postępowania cywilnego w trybie zwykłym - również zmienionym niniejszą ustawą, głównie za sprawą art. 207 KPC.


Ustawodawca wprowadzonymi zmianami "gospodarzem procesu" czyni Sąd, ograniczając jednocześnie wpływ stron procesowych na kierowanie procesem.

Najpopularniejsze