Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościZastaw rejestrowy uzupełnienie danych wnioskodawcy
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zastaw rejestrowy uzupełnienie danych wnioskodawcy

4,4/5 z 490 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zastaw rejestrowy jest to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia roszczeń. Wykorzystywany jest chętnie przez wierzycieli udzielających drobnych kredytów, czy pożyczek. W odróżnieniu od zabezpieczenia hipotecznego pozwala on na wykorzystanie poszczególnych składników majątku, które mogą być zabezpieczeniem zobowiązania. Zatem, aby uzyskać pożyczkę możemy zastawić np. nasz samochód.  Urzędowy formularz uzupełnienia wniosku RZ-W stanowi załącznik do urzędowych formularzy wniosków RZ-2 oraz RZ-3.

Pobierz formularz RZW - Uzupełnienie danych o wnioskodawcy w postępowaniu o ustanowienie zastawu rejestrowego

Pobierz dokument: Zastaw rejestrowy uzupełnienie danych wnioskodawcy
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

wniosek o wpis zastawu

,

formularz

,

zastaw

,

zastaw rejestrowy

,

cywilne postępowanie

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Najważniejszą cechą zastawu rejestrowego jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy obciążonej. Taka konstrukcja ma doniosłe znaczenie zwłaszcza dla wszystkich podmiotów życia gospodarczego, które ustanawiając zastaw mogą kontynuować działalność przy korzystaniu w dalszym ciągu z przedmiotu zastawu. Warto również wspomnieć o uprawnieniu wynikającym z zastawu rejestrowego, którym jest pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi dłużnika, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przedmiotem zastawu rejestrowego – w myśl z art. 7 ustawy - mogą być rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć: rzeczy oznaczone co do tożsamości, rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku, zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych lub prawa z papierów wartościowych. Wymienione w powyższej regulacji rzeczy i prawa, które mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego mają charakter tylko przykładowy.

Najpopularniejsze