Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyZAP-3 Formularz podatkowy

ZAP-3 Formularz podatkowy

5/5 z 33436 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL
  • nie prowadzi działalności gospodarczej
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • nie jest płatnikiem podatków
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2), danych kontaktowych (część B.3) oraz informacji dotyczących osobistego rachunku (część B.4)

Pobierz dokument: ZAP-3 Formularz podatkowy
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

podatki

,

NIP

,

formularz podatkowy

,

prawo podatkowe

,

NIP-3

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.


Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:
a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej,
b) wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.


Termin składania: Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.


Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego. W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego z innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podatnik ma prawo tylko jednokrotnie dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego będącego podstawą nadania NIP-u. Na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 Naczelnik Urzędu w drodze decyzji (NIP-4) nadaje Numer Identyfikacji Podatkowej.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów