Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyZAP-3 Formularz podatkowy
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

ZAP-3 Formularz podatkowy

5/5 z 33436 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL
  • nie prowadzi działalności gospodarczej
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • nie jest płatnikiem podatków
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2), danych kontaktowych (część B.3) oraz informacji dotyczących osobistego rachunku (część B.4)

Pobierz dokument: ZAP-3 Formularz podatkowy
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz podatkowy

,

prawo podatkowe

,

podatki

,

NIP

,

NIP-3

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.


Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:
a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej,
b) wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.


Termin składania: Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.


Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego. W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego z innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podatnik ma prawo tylko jednokrotnie dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego będącego podstawą nadania NIP-u. Na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 Naczelnik Urzędu w drodze decyzji (NIP-4) nadaje Numer Identyfikacji Podatkowej.

Najpopularniejsze