Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościZałącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

4,8/5 z 1941 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Formularz KW ZAD jest załącznikiem do formularzy KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) i KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej).  Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej - formularz KW ZAD stosuje się w sytuacji kiedy nie udało się zmieścić na formularzu podstawowym wszystkich żądań wniosku np. w sytuacji wpisania wielu współwłaścicieli nieruchomości.  Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej - formularz KW ZAD stosowany jest w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi prowadzone są w formie elektronicznej.

Pobierz wzór dokumentu - Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej - formularz KW ZAD

Pobierz dokument: Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Formularz › Sądowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz

,

formularz KW ZAD

,

żądanie wpisu w księdze wieczystej

,

księga wieczysta

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCPDF

Formularz KW ZAD należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić. Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału. W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę / firmę i
siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie. Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, każdego z nich należy wskazać w osobnej rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie współwłasności łącznej.
 

Najpopularniejsze