Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościZałącznik - wnioskodawca / uczestnik postępowania KW - WU
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Załącznik - wnioskodawca / uczestnik postępowania KW - WU

5/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU jest załącznikiem do formularzy wniosków: „KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej” i „KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU stosowany jest w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi prowadzone są w formie elektronicznej.

Pobierz formularz - Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU

Pobierz dokument: Załącznik - wnioskodawca / uczestnik postępowania KW - WU
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Formularz › Sądowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz

,

cywilne postępowanie

,

uczestnik postępowania

,

księga wieczysta

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCPDF

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne formularza, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić. Wyraźnie należy zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na zadane w formularzu pytanie. Jeżeli wnioskodawca / uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, w polu nr 1 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach, w polu nr 2 należy podać numer REGON. W razie gdy odrębne przepisy nie przewidują nadawania numeru PESEL, należy w polach przeznaczonych na numer PESEL podać imiona rodziców.  Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania / siedziby wnioskodawcy / uczestnika postępowania. W przypadku, gdy wnioskodawca / uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce. Jeżeli w imieniu wnioskodawcy / uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy / uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto  pełnomocnictwo.

Najpopularniejsze