Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościZałącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania

4,8/5 z 737 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU stosowany jest w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi prowadzone są w formie elektronicznej. Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU jest załącznikiem do formularzy wniosków: „KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej” i „KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

Pobierz formularz - Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania - formularz KW WU

Pobierz dokument: Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Formularz › Sądowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

uczestnik postępowania

,

księga wieczysta

,

cywilne postępowanie

,

formularz

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCPDF

Formularz KW WU należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne formularza, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić. Wyraźnie należy zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na zadane w formularzu pytanie. Jeżeli wnioskodawca / uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, w polu nr 1 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach, w polu nr 2 należy podać numer REGON. W razie gdy odrębne przepisy nie przewidują nadawania numeru PESEL, należy w polach przeznaczonych na numer PESEL podać imiona rodziców.  Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania / siedziby wnioskodawcy / uczestnika postępowania. W przypadku, gdy wnioskodawca / uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce. Jeżeli w imieniu wnioskodawcy / uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy / uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto  pełnomocnictwo.

Najpopularniejsze