Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościZałącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy

4,6/5 z 1410 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy - formularz KW PP stosowany w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi prowadzone są w formie elektronicznej. Formularz KW PP stanowi załącznik do formularzy wniosków: “KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej” i “KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

Pobierz - Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy - formularz KW PP

Pobierz dokument: Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Formularz › Sądowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz

,

przedstawiciel ustawowy

,

księga wieczysta

,

cywilne postępowanie

,

pełnomocnik

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz KW PP należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne formularza KW PP, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić. Jeżeli wnioskodawca / uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, w polu nr 1 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach, w polu nr 1 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca / uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie posiada numeru PESEL, w polu nr 1 należy podać  imię i nazwisko, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie posiada numeru REGON, w polu nr 1 należy podać jego nazwę lub firmę i siedzibę. Wyraźnie należy zaznaczyć jeden z kwadratów, wskazując jednoznacznie, czy w imieniu wnioskodawcy / uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, czy przedstawiciel ustawowy.

 

Najpopularniejsze