Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

4,4/5 z 2006 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aby móc skutecznie wykreślić z rejestru wpis o ustanowionym zastawie rejestrowym, należy udowodnić, że wygasł. Najczęściej dochodzi do tego po spłaceniu zobowiązania. Po uregulowaniu należności trzeba wystąpić o wydanie odpowiedniego zaświadczenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wierzyciela. Oryginał zaświadczenia trzeba dołączyć do wniosku. W postępowaniu sądowym dotyczącym zastawu rejestrowego od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów - pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Pobierz formularz RZ 3 - Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów. Wniosek należy złożyć na oryginalnych formularzach, które wystepują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych.

Pobierz dokument: Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

,

wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

,

zastaw rejestrowy

,

zastaw

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz RZ 3 wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, wykreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. W polu /1/ należy wskazać sąd, w którym składa się wniosek o wpis  do rejestru. W polu /4/ należy podać numer pozycji rejestru zastawów, której mają dotyczyć wnioskowane zmiany. W Części 1 „Wnioskodawca”:

  • w polu /1.1/ wskazuje się ile podmiotów występuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje się w polach kolejnych (od /1.2/ do /1.9/), natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na urzędowych formularzach uzupełnienia wniosku RZ-W;
  • w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje się adres dla doręczeń wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
    / siedziby. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika.

Pola od /2.1/ do /6.3/ należy wypełnić zgodnie z aktualnym wpisem ujawnionym w rejestrze. W polach od /2.1/ do /2.3/ należy podać dane pierwszego podmiotu ujawnionego w rejestrze w rubryce 2 „Zastawnik”. Odpowiednio, w polach od /3.1/ do /3.3/ oraz od /4.1/ do /4.3/, należy podać dane pierwszych podmiotów ujawnionych w rejestrze w rubryce 3 „Zastawca” oraz rubryce 4 „Dłużnik”. W polach od /6.1/ do /6.3/ należy wpisać dane wynikające z odpowiednich pól rubryki 6 „Szczegóły dotyczące zastawu”.

 

Najpopularniejsze