Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

4.4/5 z 2006 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aby móc skutecznie wykreślić z rejestru wpis o ustanowionym zastawie rejestrowym, należy udowodnić, że wygasł. Najczęściej dochodzi do tego po spłaceniu zobowiązania. Po uregulowaniu należności trzeba wystąpić o wydanie odpowiedniego zaświadczenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wierzyciela. Oryginał zaświadczenia trzeba dołączyć do wniosku. W postępowaniu sądowym dotyczącym zastawu rejestrowego od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów - pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Pobierz formularz RZ 3 - Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów. Wniosek należy złożyć na oryginalnych formularzach, które wystepują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych.

Pobierz dokument: Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

,

wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

,

zastaw rejestrowy

,

zastaw

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz RZ 3 wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, wykreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. W polu /1/ należy wskazać sąd, w którym składa się wniosek o wpis  do rejestru. W polu /4/ należy podać numer pozycji rejestru zastawów, której mają dotyczyć wnioskowane zmiany. W Części 1 „Wnioskodawca”:

  • w polu /1.1/ wskazuje się ile podmiotów występuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje się w polach kolejnych (od /1.2/ do /1.9/), natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na urzędowych formularzach uzupełnienia wniosku RZ-W;
  • w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje się adres dla doręczeń wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
    / siedziby. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika.

Pola od /2.1/ do /6.3/ należy wypełnić zgodnie z aktualnym wpisem ujawnionym w rejestrze. W polach od /2.1/ do /2.3/ należy podać dane pierwszego podmiotu ujawnionego w rejestrze w rubryce 2 „Zastawnik”. Odpowiednio, w polach od /3.1/ do /3.3/ oraz od /4.1/ do /4.3/, należy podać dane pierwszych podmiotów ujawnionych w rejestrze w rubryce 3 „Zastawca” oraz rubryce 4 „Dłużnik”. W polach od /6.1/ do /6.3/ należy wpisać dane wynikające z odpowiednich pól rubryki 6 „Szczegóły dotyczące zastawu”.

 

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów