Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów

4,6/5 z 420 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wniosek  DW 2 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów należy złożyć na oryginalnych formularzach, które występują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych. Wnioski nie złożone na formularzach, nieprawidłowo wypełnione, nieopłacone lub takie, od których uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia się bez nadania biegu.

Pobierz formularz - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów - DW 2

Pobierz dokument: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

zastaw rejestrowy

,

wpis zastawu

,

zastaw

,

wniosek

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Udzielaniem informacji, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów zajmuje się Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, która wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski o wydanie odpisu czy zaświadczenia składa się na formularzach określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela:

  • zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego,
  • zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego.
Najpopularniejsze