Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

4.6/5 z 2567 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - formularz KW ODPIS stosowany jest w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi wieczyste prowadzone są w formie elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej jest to formularz urzędowy stosowany w postępowaniu wieczystoksięgowym. Na podstawie wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawany jest odpis księgi wieczystej.

Pobierz wzór dokumentu Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - formularz KW ODPIS

Pobierz dokument: Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Wniosek › Księga wieczysta / nieruchomość
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

odpis księgi wieczystej

,

cywilne postępowanie

,

księga wieczysta

,

formularz

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, pola niewypełnione należy przekreślić. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składa się osobiście lub korespondencyjnie drogą pocztową w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CCIKW) mieszczącej się w Warszawie – 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 albo w jednej z ekspozytur Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ECI) mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, na urzędowym formularzu. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nie opłacony, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyn. Złożenie wniosku w CCIKW poprzedza uiszczenie opłaty w kasie CCIKW lub na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast złożenie wniosku w ECI wymaga uiszczenia opłaty w kasie sądu lub na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów