Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiany własnościWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

4,6/5 z 2567 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - formularz KW ODPIS stosowany jest w tych Wydziałach Ksiąg Wieczystych, w których księgi wieczyste prowadzone są w formie elektronicznej. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej jest to formularz urzędowy stosowany w postępowaniu wieczystoksięgowym. Na podstawie wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawany jest odpis księgi wieczystej.

Pobierz wzór dokumentu Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - formularz KW ODPIS

Pobierz dokument: Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiany własności
Typ dokumentu: Wniosek › Księga wieczysta / nieruchomość
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo własności
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

odpis księgi wieczystej

,

formularz

,

księga wieczysta

,

cywilne postępowanie

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, pola niewypełnione należy przekreślić. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składa się osobiście lub korespondencyjnie drogą pocztową w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CCIKW) mieszczącej się w Warszawie – 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 albo w jednej z ekspozytur Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ECI) mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, na urzędowym formularzu. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nie opłacony, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyn. Złożenie wniosku w CCIKW poprzedza uiszczenie opłaty w kasie CCIKW lub na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast złożenie wniosku w ECI wymaga uiszczenia opłaty w kasie sądu lub na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Najpopularniejsze