Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów

Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów

4.6/5 z 804 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów - formularz RZ-1 należy złożyć na oryginalnych formularzach, które występują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli treść dokumentów stanowiących jego podstawę oczywiście narusza prawo.

Pobierz wzór dokumentu - Zastaw rejestrowy - formularz RZ-1. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów.

Pobierz dokument: Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

zastaw

,

rejestr zastawów

,

formularz RZ-1

,

zastaw rejestrowy

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz RZ-1 wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem „x” odpowiedniego pola. Podpis wnioskodawcy – zarówno wniosek jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą. Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów