Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów

4,6/5 z 804 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów - formularz RZ-1 należy złożyć na oryginalnych formularzach, które występują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli treść dokumentów stanowiących jego podstawę oczywiście narusza prawo.

Pobierz wzór dokumentu - Zastaw rejestrowy - formularz RZ-1. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów.

Pobierz dokument: Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

formularz RZ-1

,

zastaw

,

rejestr zastawów

,

zastaw rejestrowy

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz RZ-1 wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem „x” odpowiedniego pola. Podpis wnioskodawcy – zarówno wniosek jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą. Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Najpopularniejsze