Wniosek o wpis do ksiegi urodzeń

Wzór dokumentu - Wniosek o wpis do ksiegi urodzeń

4,6/5 z 9 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego nalezy dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadu, gdy osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tej dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego m.st. Warszawy.

Pobierz wzór dokumentu - Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą.

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Wniosek o wpis do ksiegi urodzeń
wzór w formacie:
DOCXPDF

Jakie dokumenty są konieczne do wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego?

  • Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego, wystawionego przez odpowiedni urząd.
  • Tłumaczenie dokumentu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Wniosek do kierownika USC o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego.


W sytuacji, gdy zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, kierownik USC może, po wpisaniu aktu do polskiej księgi stanu cywilnego, dokonać ich sprostowania na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Podstawą takiej czynności będą wcześniejsze akty stanu cywilnego osób których akt dotyczy lub akty stanu cywilnego rodziców.

W przypadku wątpliwości kierownika USC co do autentyczności i ważności zagranicznego aktu stanu cywilnego na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia procesu legalizacji dokumentu. Jeśli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie np. daty i miejsca urodzenia, nazwiska rodowego – należy zawrzeć we wniosku prośbę o uzupełnienie polskiego aktu stanu cywilnego i dołączyć dokumenty, przede wszystkim wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane.

 

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: Stan cywilnySprawa administracyjna
Typ dokumentu: WniosekAdministracyjny
Gałąź prawa: Prawo administracyjnePrawo stanu cywilnego
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

wniosek

,

wpis

,

akta stanu cywilnego

,

urodzenie

,

księgi stanu cywilnego

,

USC

Miejsce złożenia: Urząd
  • Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

  • Dziękuję za udostępnienie wzoru umowy sprzedaży. Wzór był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, dzięki czemu nie popełniłam tego samego błędu co ostatnio, ponieważ miałam jakiś wzór, ale nie był aktualny. Pozdrawiam cały zespół. Grażyna z Katowic

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.