Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychUbezpieczenie społeczne (ZUS)Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa z 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Umorzeniu podlegają następujące należności:

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
  • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

Osobami uprawnionymi do do złożenia wniosku są:

  1. osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
  2. spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Pobierz teraz wzór dokumentu: Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)

Pobierz dokument: Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)
Wydarzenie życiowe: Ubezpieczenie społeczne (ZUS)
Typ dokumentu: Wniosek
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

abolicja

,

umorzenie należnych opłat ZUS

,

zus

,

umorzenie składek

,

umorzenie należności wobec ZUS

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF
Najpopularniejsze