Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychUbezpieczenie społeczne (ZUS)Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)

Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa z 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Umorzeniu podlegają następujące należności:

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
  • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

Osobami uprawnionymi do do złożenia wniosku są:

  1. osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
  2. spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Pobierz teraz wzór dokumentu: Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)

Pobierz dokument: Wniosek o umorzenie składek ZUS (abolicja dla płatników)
Wydarzenie życiowe: Ubezpieczenie społeczne (ZUS)
Typ dokumentu: Wniosek
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

zus

,

umorzenie należności wobec ZUS

,

umorzenie składek

,

umorzenie należnych opłat ZUS

,

abolicja

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF
Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
Najpopularniejsze