Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychKarne postępowanie / wykroczeniowe postępowanieOdwołanie / sprzeciwWniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

5/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Środki zapobiegawcze są stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku takiego postępowania lub zapobieżeniu popełnienia nowego przestępstwa przez podejrzanego czy oskarżonego. Nakładane są na konkretną osobę w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo lub dochodzenie, a także przez sąd w postępowaniu karnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Do takich środków zaliczamy tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, dozór policyjny, zakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazanie powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów. Oprócz prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu takiego środka, podejrzanemu lub oskarżonemu służy wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego.

 

Pobierz teraz przygotowany przez naszego prawnika wzór dokumentu: Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

Pobierz dokument: Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego
Wydarzenie życiowe: Karne postępowanie / wykroczeniowe postępowanie › Odwołanie / sprzeciw
Typ dokumentu: Wniosek › Karne postępowanie
Gałęzie prawa: Prawo karne › Karne prawo procesowe, Prawo karne › Karne prawo wykonawcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

środek zapobiegawczy

,

tymczasowe aresztowanie

,

postępowanie karne

,

poręczenie majątkowe

,

dozór policyjny

,

postępowanie sądowe

,

poręczenie społeczne

,

uchylenie środka zapobiegawczego

,

zakaz opuszczania kraju

,

postępowanie przygotowawcze

,

nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

Autor: Rafał Rodzeń
Miejsce złożenia: Prokurator
Formaty plików: PDFDOCX
PORADY PRAWNE ONLINE

Wniosek taki składamy do organu, który wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego – będzie to albo prokurator (w postępowaniu przygotowawczym) albo sąd (w postępowaniu sądowym). Wyjątkiem jest jednak postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – tutaj na wniosek prokuratora orzeka sąd, dlatego też wniosek kierujemy wyłącznie do sądu właściwego w danej sprawie. Uprawnionym do złożenia wniosku jest wyłącznie podejrzany – w postępowaniu przygotowawczym, oraz oskarżony – w postępowaniu sądowym. Wniosek jest rozpatrywany co do zasady w terminie 3 dni od jego złożenia. W praktyce jednak termin ten może ulec przedłużeniu – wnioskodawcy nie służy wówczas żaden środek odwoławczy. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie – w postępowaniu przygotowawczym do sądu, w okręgu którego prowadzi się postępowanie w sprawie, a w postępowaniu sądowym do tego samego sądu, który wniosku nie przyjął. We wniosku należy uzasadnić odpowiednio dlaczego chcemy, aby środek zapobiegawczy został uchylony – np. ze względu na dużą uciążliwość jego wykonywania względem podejrzanego czy oskarżonego.

PORADY PRAWNE ONLINE
Porady prawne dla firm i instytucji
Prawo handlowe
Egzekucja należności
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów