Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychKarne postępowanie / wykroczeniowe postępowanieSprawa sądowaWniosek o przyznanie kompensaty
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o przyznanie kompensaty

4,1/5 z 769 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci, oskarżeni lub skazani. Kompensata nie może przekroczyć 12.000 zł. Wniosek o przyznanie kompensaty można zgłosić w terminie 2 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Pobierz wzór dokumentu - Wniosek o przyznanie kompensaty

 

Pobierz dokument: Wniosek o przyznanie kompensaty
Wydarzenie życiowe: Karne postępowanie / wykroczeniowe postępowanie › Sprawa sądowa
Typ dokumentu: Wniosek › Karne postępowanie
Gałąź prawa: Prawo karne › Karne prawo procesowe
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

karne postępowanie

,

kompensata

,

wniosek o przyznanie kompensaty

,

zwrot kompensaty

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Na podstawie  artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( Dz. U. Nr 169, poz. 1415) osoba, której przyznano kompensatę jest obowiązana ją zwrócić, jeżeli umorzono postępowanie karne z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 9 Kodeksu postępowania karnego, bądź wydano wyrok uniewinniający z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego.

Kompensatę zwraca się do organu orzekającego, który wydał orzeczenie o przyznaniu kompensaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obowiązku zwrotu kompensaty. Jeżeli osoba uprawniona nie zwróci kompensaty w powyższym terminie, Skarbowi Państwa przysługuje w stosunku do osoby uprawnionej roszczenie o zwrot kompensaty.

Najpopularniejsze