Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychWłasnośćZmiana własnościWniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów

4,9/5 z 312 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rejestr zastawów prowadzony jest w systemie informatycznym, w którym z wykorzystaniem środków komputerowych są gromadzone dane obejmujące obszar całego kraju. Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów należy złożyć na oryginalnych formularzach, które występują w zależności od rodzaju w różnych kolorach. Dokument podany jest w celach informacyjnych.

Pobierz formularz - Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów

Pobierz dokument: Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
Wydarzenie życiowe: Własność › Zmiana własności
Typ dokumentu: Formularz › Zastaw rejestrowy
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rzeczowe
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

zastaw

,

numer pozycji rejestru zastawów

,

zastaw rejestrowy

,

rejestr zastawów

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Każdy zastaw rejestrowy wpisany jest do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru). Rejestr zastawów zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola. Umieszczone w nich będą informacje wskazane w art. 40 ustawy, tzn.:

  •  data złożenia wniosku o wpis,
  • imię i nazwisko (nazwa), właściwy powszechny numer identyfikacyjny (PESEL lub REGON) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą,
  • oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,
  • kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej - oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,
  • określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
  • zastrzeżenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczące zobowiązania zastawcy do nie dokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu.

 

Najpopularniejsze