Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychInneWniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem - przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem - przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS

4/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Prawo do finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem posiada również osoba, która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, będąca rolnikiem albo domownikiem, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osoba będąca członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania temu ubezpieczeniu. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ww. osobę jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego od dnia złożenia przez rolnika za te osoby wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem.

Pobierz: Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Pobierz dokument: Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem - przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS
Wydarzenie życiowe: Inne
Typ dokumentu: Wniosek
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

wniosek o finansowanie z składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

,

rolnik

,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

,

osobista opieka nad dzieckiem

,

nieubezpieczony rolnik

,

KRUS

Autor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Miejsce złożenia: Inne
Formaty plików: PDF

Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki.

Najpopularniejsze