Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wzór dokumentu - Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, użytkowanie wieczyste jest związane z tzw. opłatą roczną, której uiszczanie należy do obowiązków wieczystego użytkownika. Opłata ta jest zawsze wskazana w umowie wieczystego użytkowania i płaci się ją na rzecz właściciela nieruchomości – Skarbu Państwa, właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek. Opłata może jednak ulec zmianie polegającej na jej zmniejszeniu lub zwiększeniu – w zależności od zmiany wartości danej nieruchomości (opłata jest bowiem całkowicie zależna od wartości nieruchomości). W tym celu ustawodawca przewidział, że zmiana wysokości opłaty dokonywana jest niejako z urzędu przez właściciela obciążonej nieruchomości – oczywiście po uprzednim poinformowaniu wieczystego użytkownika, lub na wniosek zainteresowanego wieczystego użytkownika.

 

Pobierz przygotowany przez naszego prawnika wzór dokumentu: Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
wzór w formacie:
PDFDOCX
Wzór dokumentu Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zawiera:
  • przygotowany przez prawnika szablon dokumentu w formacie pliku do edycji (.doc)
  • podgląd szablonu dokumentu (.pdf)

Wniosek użytkownika wieczystego o aktualizację opłaty rocznej jest składany głównie, gdy wartość nieruchomości spadnie (choć nie jest to reguła). W takiej sytuacji wieczysty użytkownik powinien złożyć wniosek do właściwego organu – tj. właściciela danej nieruchomości, czyli Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiatu lub województwa. Jeżeli zatem właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, to wniosek kierujemy do Zarządu Mienia Skarbu Państwa, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, to wniosek powinien trafić do urzędu gminy, powiatowego lub wojewódzkiego. Ciężar udowodnienia zmiany wartości nieruchomości, która miałaby wpłynąć na wysokość opłaty rocznej, spoczywa zawsze na wnioskodawcy. W tym celu musi on udać się do rzeczoznawcy majątkowego, który dokona wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Tak sporządzony operat wnioskodawca musi dołączyć do swojego wniosku w oryginale. Koszt sporządzenia operatu przez rzeczoznawcę obciąża niestety wyłącznie wnioskodawcę. Pamiętajmy, że wystąpienie z żądaniem aktualizacji opłaty rocznej nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku uiszczania opłaty w dotychczasowej wysokości. Wniosek nie podlega jakiejkolwiek opłacie skarbowej

 

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: WłasnośćZmiany
Typ dokumentu: WniosekKsięga wieczysta / nieruchomość
Gałęzie prawa: Prawo cywilnePrawo rzeczowe, Prawo administracyjnePrawo nieruchomości
Typy podmiotów: Osoba fizyczna, Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

opłata roczna za użytkowanie wieczyste

,

aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

,

użytkowanie wieczyste

,

wniosek o aktualizację

,

aktualizacja opłaty

Miejsce złożenia: Urząd
  • Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

  • Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.