Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyVAT-9
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

VAT-9

4,9/5 z 378 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Formularz VAT-9 jest to deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT) od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

VAT-9 - deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca . Uwaga - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/,(obowiązuje od rozliczenia za kwiecień 2013r.) (wersja interaktywna)

Pobierz formularz - VAT-9 - deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

Pobierz dokument: VAT-9
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

formularz podatkowy

,

formularz VAT-9

,

VAT-9

,

podatek vat

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: Art. 99 ust. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów dla którego są podatnikami.

Termin składania: 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Miejsce składania: Podatnicy, o których mowa w art. 15 ww. ustawy, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, składają niniejszą deklarację VAT-9 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby. Podatnicy niebędący podatnikami w rozumieniu art. 15 ww. ustawy niniejszą deklarację VAT-9 składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne – ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.  

Najpopularniejsze