Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyVAT-8
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

VAT-8

4,4/5 z 461 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

VAT-8 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Uwaga - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna).

Pobierz formularz VAT-8 - deklaracja dla podatku od towarów i usług.

Pobierz dokument: VAT-8
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

deklaracja dla podatku od towarów i usług

,

VAT-8

,

podatek vat

,

formularz

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: Art.99 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.


Składający: Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące
podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym
VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.


Termin składania: Do 25. dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.


Miejsce składania: Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, składają niniejszą deklarację do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby. Osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy niniejszą deklarację składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.

Najpopularniejsze