Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyVAT-12
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

VAT-12

4,8/5 z 508 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

VAT-12 - skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (obowiązuje od 1 grudnia 2008 r. do rozliczenia za grudzień 2013 r.) (wersja interaktywna).

Pobierz formularz - VAT -12

Pobierz dokument: VAT-12
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

podatek vat

,

podatek od towarów i usług

,

VAT

,

środek transportu

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: Art.114 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
Składający: Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
Termin składania: Do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Miejsce składania: Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług
. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby.

Najpopularniejsze