Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym

Wzór dokumentu - Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym

4,6/5 z 150 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników winno być m. in. rozpatrzenie przez zgromadzenie wspólników i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności zarządu spółki w roku obrotowym podlegającym zatwierdzeniu. Sprawozdanie zarządu winno wskazywać wspólnikom na wszelkie istotne zmiany i działania jakie miały miejsce w roku obrotowym, które w rezultacie doprowadziły do powstania określonego wyniku finansowego. Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym nie ma jakiegoś formalnego wzorca, przyjmuje się jednakże, że winno wskazywać na wszelkie istotne działania zarządu, a także określać ewentualne zamierzenia w roku przyszłym.

Pobierz wzór dokumentu - Sprawozdanie zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku obrotowym
wzór w formacie:
DOCXPDF

Niesporządzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy skutkuje powstaniem odpowiedzialności karnej. Jak stanowi art. 77 ustawy o rachunkowości, każdy kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jednocześnie każdy kto wbrew przepisom ustawy:

  • nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
  • nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
  • nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
  • nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,
  • nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych wymaganych ustawą dokumentów

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: Spółka z o.o.Decyzja / uchwała / informacja
Typ dokumentu: OświadczenieList intencyjny
Gałąź prawa: Prawo gospodarczePrawo spółek
Typy podmiotów: Osoba fizyczna, Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

zarząd

,

walne zgromadzenie wspólników

,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

,

spółka

,

sprawozdanie zarządu

,

zgromadzenie wspólników

,

zatwierdzenie sprawozdania

Miejsce złożenia: Strona
  • Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

  • Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.