Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianySD-2 Interaktywny formularz
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

SD-2 Interaktywny formularz

4,4/5 z 410 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Notariusze wpłacają podatek na rachunek urzędu skarbowego, na którego obszarze działania ma siedzibę kancelaria notarialna. Notariusz określa w treści sporządzanych aktów notarialnych i na odpisach wydawanych stronom podstawę i sposób obliczenia podatku, w szczególności w przypadku:
1) darowizny - określa przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą, kwotę pobranego podatku bądź podstawę prawną niepobrania podatku;
2) nieodpłatnego zniesienia współwłasności - określa przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego zbywcę z nabywcą, kwotę pobranego podatku bądź podstawę prawną niepobrania podatku.

Pobierz formularz - SD-2 Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza

Pobierz dokument: SD-2 Interaktywny formularz
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

podatek

,

deklaracja

,

kancelaria notarialna

,

notariusz

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r., Nr 16, poz. 89 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz 1968).

Składający: Notariusz.

Termin składania: W terminach określonych w art. 7 ut. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia.

Miejsce składania: Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej.

Najpopularniejsze