Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychSprawa sądowaInneRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych

4.8/5 z 383 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru, zwanych dalej ”znakami opłaty sądowej”.

Pobierz - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Pobierz dokument: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych
Wydarzenie życiowe: Sprawa sądowa › Inne
Typ dokumentu: Akt prawny › Inne
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Procedura cywilna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

postępowanie cywilne

,

opłaty sądowe

,

opłaty sądowe w sprawach cywilnych

,

koszty sądowe

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Inne
Formaty plików: PDF

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.
Jeżeli wpłata na rachunek bieżący dochodów sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku nie zwraca się uiszczającemu opłatę.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
Najpopularniejsze