Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychSprawa sądowaInneRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych

4,8/5 z 383 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru, zwanych dalej ”znakami opłaty sądowej”.

Pobierz - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Pobierz dokument: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych
Wydarzenie życiowe: Sprawa sądowa › Inne
Typ dokumentu: Akt prawny › Inne
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Procedura cywilna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

opłaty sądowe

,

koszty sądowe

,

postępowanie cywilne

,

opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości
Miejsce złożenia: Inne
Formaty plików: PDF

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.
Jeżeli wpłata na rachunek bieżący dochodów sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku nie zwraca się uiszczającemu opłatę.

Najpopularniejsze