Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoRozwódPozew o rozwód z winy pozwanego
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pozew o rozwód z winy pozwanego

4,1/5 z 383 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwód może być orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy jednego albo obojga małżonków. Polskie prawo rodzinne opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa. Postuluje ochronę rodziny założonej przez małżonków i ochronę dobra małoletnich dzieci. Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą zaistnieć dwie przesłanki - trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.


Pobierz wzór dokumentu - Pozew o rozwód z winy pozwanego z wnioskiem o orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Pobierz dokument: Pozew o rozwód z winy pozwanego
Wydarzenia życiowe: Małżeństwo › Rozwód, Małżeństwo › Pozew
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o rozwód
Gałąź prawa: Inne › Inne gałęzie prawa
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

odpowiedź na pozew

,

rozwód

,

sprawa o rozwód

,

postępowanie w sprawie o rozwód

,

pozew

,

pozew o rozwód

,

postępowanie rozwodowe

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Sąd z urzędu rozstrzyga w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd orzeka także, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z rodziców, a władzę rodzicielską drugiego z nich ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do osoby dziecka. Sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Sąd może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom - wówczas określa miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców. Orzeczenie dotyczące władzy rodzicielskiej może zostać później zmienione przez sąd opiekuńczy.

Najpopularniejsze