Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoRozwódPozew o rozwód z winy powoda
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pozew o rozwód z winy powoda

4,7/5 z 18512 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jeżeli małżonkowie albo jeden z małżonków dojdzie do wniosku, że nie chce dalej pozostawać w związku małżeńskim, i że zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może wystąpić do sądu z powództwem. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Rozwód może być orzeczony z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie. Właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje (art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c.). Koszty wpisu – opłaty stałej w kwocie 600 zł obciążają powoda.

Wzór dokumentu - pozew o rozwód z winy powoda został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników.

Pobierz wzór dokumentu - Pozew o rozwód z winy powoda

Pobierz dokument: Pozew o rozwód z winy powoda
Wydarzenie życiowe: Małżeństwo › Rozwód
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o rozwód
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

pozew o rozwód

,

małżeństwo

,

rozwód

,

rozwód z winy powoda

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

W pozwie o rozwód z winy powoda, oprócz rozwiązania małżeństwa można wnieść także o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zasądzenie alimentów oraz obciążenie kosztami postępowania stronę.

W uzasadnieniu należy podać datę zawarcia związku małżeńskiego, dane o dzieciach urodzonych w związku małżeńskim, informację o sytuacji finansowej małżonków oraz o ich wzajemnych relacjach, np. zamieszkiwaniu pod jednym dachem itd. Istotnym elementem uzasadnienia w pozwie jest wskazanie winy powoda oraz co najważniejsze udokumentowanie trwałego i zupełnego rozkładu współżycia małżeńskiego. W sprawie o rozwód rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Do pozwu należy dołączyć załączniki między innymi w postaci skróconych odpisów aktu małżeństwa i urodzenia dzieci. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu.

Więcej informacji zawiera wzór dokumentu - Pozew o rozwód z winy powoda.

Najpopularniejsze