Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoRozwódPozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda

4,8/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwód jest to instytucja prawna, która skutkuje ustaniem małżeństwa. Omawiana instytucja prawna uregulowana została w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem Sądu, kóry orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Rozwód może być orzeczony z winy jednego z małżonków, z winy obojga lub bez orzekania o winie.

Niniejszy wzór dokumentu: Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda, został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników. Wzór dokumentu: pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda  - zawiera puste pola do wypełnienia.

Pobierz wzór dokumentu - Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda

Pobierz dokument: Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda
Wydarzenie życiowe: Małżeństwo › Rozwód
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o rozwód
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

pozew o rozwód

,

rozwód

,

rozwód z winy powoda

,

małżeństwo

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
Zobacz także

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Dużym udogodnieniem dla rozwodzących się stron jest możliwość zgłoszenia w pozwie o rozwód lub w toku procesu wniosku o podział majątku wspólnego. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli przeprowadzenie podziału majątku stron nie spowoduje nadmiernego przedłużenia procesu. Można też w pozwie o rozwód dochodzić alimentów od drugiego małżonka. Właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy. Pozew należy wnieść do tego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnio wspólne zamieszkanie, jeśli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać na okoliczność, że faktycznie między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a w szczególności, że zostały zerwane łączące małżonków więzi duchowe, gospodarcze i fizyczne. Rozprawa w sprawie o rozwód odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Najpopularniejsze