Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoRozwódPozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda

4.8/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwód jest to instytucja prawna, która skutkuje ustaniem małżeństwa. Omawiana instytucja prawna uregulowana została w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem Sądu, kóry orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Rozwód może być orzeczony z winy jednego z małżonków, z winy obojga lub bez orzekania o winie.

Niniejszy wzór dokumentu: Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda, został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników. Wzór dokumentu: pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda  - zawiera puste pola do wypełnienia.

Pobierz wzór dokumentu - Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda

Pobierz dokument: Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda
rekomendacja:
Wydarzenie życiowe: Małżeństwo › Rozwód
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o rozwód
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

rozwód

,

pozew o rozwód

,

małżeństwo

,

rozwód z winy powoda

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
Zobacz także

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Dużym udogodnieniem dla rozwodzących się stron jest możliwość zgłoszenia w pozwie o rozwód lub w toku procesu wniosku o podział majątku wspólnego. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli przeprowadzenie podziału majątku stron nie spowoduje nadmiernego przedłużenia procesu. Można też w pozwie o rozwód dochodzić alimentów od drugiego małżonka. Właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy. Pozew należy wnieść do tego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnio wspólne zamieszkanie, jeśli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać na okoliczność, że faktycznie między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a w szczególności, że zostały zerwane łączące małżonków więzi duchowe, gospodarcze i fizyczne. Rozprawa w sprawie o rozwód odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów