Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoRozwódPozew o rozwód z orzeczeniem winy
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

4,6/5 z 50 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwód jest instytucją prawną skutkującą ustaniem małżeństwa, uregulowaną w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem Sądu. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Rozwód może być orzeczony z winy obojga małżonków, z winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie któregokolwiek z nich.

Wzór dokumentu - pozew o rozwód z orzeczeniem winy został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników.

Pobierz wzór dokumentu - Pozew o rozwód z orzeczeniem winy

Pobierz dokument: Pozew o rozwód z orzeczeniem winy
Wydarzenie życiowe: Małżeństwo › Rozwód
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o rozwód
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

rozwód

,

rozwód z winy powoda

,

pozew o rozwód

,

małżeństwo

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
Zobacz także

W pozwie o rozwód z orzeczeniem winy, oprócz rozwiązania małżeństwa można wnieść także o zasądzenie alimentów, o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi pochodzącymi z tego związku oraz o obciążenie strony kosztami postępowania. Do pozwu należy dołączyć załączniki. Wśród nich między innymi: skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci.

Pozew o rozwód z orzeczeniem winy pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu.

Właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje (art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c.). Koszty wpisu – opłaty stałej w kwocie 600 zł obciążają powoda.

Więcej informacji znajduje się we wzorze dokumentu: pozew o rozwód z orzeczeniem winy.

Najpopularniejsze