Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

Wzór dokumentu - Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

4,7/5 z 34 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

O alimenty może się ubiegać każde z rodziców, które sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, a więc jeśli ojciec samotnie wychowuje dziecko może on ubiegać się o alimenty od matki. O alimenty może ubiegać się również małżonek pozostający w niedostatku (np. w czasie separacji faktycznej bądź prawnej). Alimentów może żądać także były małżonek. Obowiązane są także do alimentów dzieci względem rodziców.

Wzór dokumentu: Pozew o alimenty na małoletnie dziecko został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników.

Pobierz wzór dokumentu - Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Pozew o alimenty na małoletnie dziecko
wzór w formacie:
DOCXPDF

W przypadku urodzenia się dziecka ze związku pozamałżeńskiego matka dziecka może domagać się od ojca 100% pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania (ale nie całkowitego pokrycia), przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Te szczególne alimenty przysługują także w przypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Nie możemy żądać alimentów tylko dlatego, że aktualnie pozostajemy bez pracy. Roszczenie alimentacyjne dziecka przeciwko rodzicom nie jest uzależnione od tego, czy znajduje się ono w niedostatku. Rodzice są zobowiązani do alimentacji, jeśli dziecko nie ma własnych dochodów, wystarczających na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania.

Natomiast alimentów od drugiego małżonka może żądać ten rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku.

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: Alimenty
Typ dokumentu: PozewPozew o alimenty
Gałąź prawa: Prawo cywilnePrawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

pozew o alimenty

,

alimentacja

,

zobowiązany

,

ustalenie alimentów

,

pozew

,

wysokość alimentów

,

cywilne postępowanie

,

uprawniony

,

alimenty

Miejsce złożenia: Sąd
  • Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

  • Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.