Powództwo przeciwegzekucyjne

Wzór dokumentu - Powództwo przeciwegzekucyjne

4,5/5 z 391 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Powództwo przeciwegzekucyjne stanowi ochronę rzeczy zajętej przez organ egzekucyjny w toku egzekucji, które nie stanowią własności dłużnika. Właściciel rzeczy poprzez powództwo przeciwegzekucyjne może dochodzić zwolnienia spod egzekucji zajętej rzeczy należącej do niego. Dotyczy to także współmałżonka dłużnika, w przypadku gdy rzecz zajęta nie wchodzi do ustawowej wspólnoty majątkowej, a jest składnikiem majątku odrębnego współmałżonka. Poprzez powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik może żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli przeczy zdarzeniom na podstawie, których wystawiono tytuł wykonawczy.

 

Pobierz wzór dokumentu - Powództwo przeciwegzekucyjne

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Powództwo przeciwegzekucyjne
wzór w formacie:
DOCXPDF

Osoba trzecia może w drodze powództwa zażądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego narusza jej prawa. Osobom trzecią w tym rozumieniu może być także współmałżonek dłużnika – dotyczyć to będzie sytuacji gdy zajęty przedmiot stanowi wyłączną własność tego małżonka (rzecz nabyta przed małżeństwem lub otrzymana w wyniku spadku lub darowizny, a także w sytuacji rozdzielności majątkowej). Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin przewidziany jest w przepisach odrębnych. W przypadku gdyby ten termin został przekroczony konieczne jest najpierw złożenie do sadu wniosku o przywrócenie terminu. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu składa się to powództwo. Zgodnie z art. 843§ 1 kpc
powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.
 

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: EgzekucjaSprawa sądowa
Typ dokumentu: PozewPozew o zapłatę
Gałąź prawa: Prawo cywilnePrawo zobowiązań
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

pozew

,

powództwo przeciwegzekucyjne

,

powództwo

,

egzekucja

,

dłużnik

,

powództwo opozycyjne

,

komornik

Miejsce złożenia: Sąd
  • Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

  • Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.