Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychEgzekucjaSprawa sądowaPowództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne

4.5/5 z 390 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Powództwo przeciwegzekucyjne stanowi ochronę rzeczy zajętej przez organ egzekucyjny w toku egzekucji, które nie stanowią własności dłużnika. Właściciel rzeczy poprzez powództwo przeciwegzekucyjne może dochodzić zwolnienia spod egzekucji zajętej rzeczy należącej do niego. Dotyczy to także współmałżonka dłużnika, w przypadku gdy rzecz zajęta nie wchodzi do ustawowej wspólnoty majątkowej, a jest składnikiem majątku odrębnego współmałżonka. Poprzez powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik może żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli przeczy zdarzeniom na podstawie, których wystawiono tytuł wykonawczy.

 

Pobierz wzór dokumentu - Powództwo przeciwegzekucyjne

Pobierz dokument: Powództwo przeciwegzekucyjne
Wydarzenie życiowe: Egzekucja › Sprawa sądowa
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o zapłatę
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo zobowiązań
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

powództwo

,

egzekucja

,

pozew

,

powództwo opozycyjne

,

powództwo przeciwegzekucyjne

,

dłużnik

,

komornik

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
PORADY PRAWNE ONLINE

Osoba trzecia może w drodze powództwa zażądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego narusza jej prawa. Osobom trzecią w tym rozumieniu może być także współmałżonek dłużnika – dotyczyć to będzie sytuacji gdy zajęty przedmiot stanowi wyłączną własność tego małżonka (rzecz nabyta przed małżeństwem lub otrzymana w wyniku spadku lub darowizny, a także w sytuacji rozdzielności majątkowej). Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin przewidziany jest w przepisach odrębnych. W przypadku gdyby ten termin został przekroczony konieczne jest najpierw złożenie do sadu wniosku o przywrócenie terminu. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu składa się to powództwo. Zgodnie z art. 843§ 1 kpc
powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.
 

PORADY PRAWNE ONLINE
Obsługa prawna firm i osób
Windykacja należności, odszkodowania
spadki, rozowdy, zakładanie spółek
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów