Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychSprawa sądowaPozewPowództwo pauliańskie
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Powództwo pauliańskie

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)
Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia, powodowi przysługuje prawo wniesienia pozwu do sadu. Sąd wyda nakaz zapłaty jezeli powód wniesie o ten tryb rozpoznania sprawy. Postępowanie nakazowe jest o tyle korzystne, że opłata sądowa wnoszona wraz z pozwem stanowi 1/4 opłaty stsonkowej. Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą zostać udowodnione dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu lub zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu, dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323). Pobierz - Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Pobierz dokument: Powództwo pauliańskie
Wydarzenie życiowe: Sprawa sądowa › Pozew
Typ dokumentu: Pozew › Pozew o zapłatę
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo zobowiązań
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

powództwo

,

pozew

,

dłużnik

,

postępowanie nakazowe

,

pozew o zapłatę

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
Najpopularniejsze