Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyPIT-8A
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

PIT-8A

4,8/5 z 726 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Deklaracja PIT-8A o zryczałtowanym podatku dochodowym Deklaracja składana jest przez osoby będące płatnikami zryczłtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobeirać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozyji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

Pobierz formularz - PIT-8A

Pobierz dokument: PIT-8A
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

,

PIT

,

PIT-8A

,

podatek dochodowy od osób fizycznych

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF
Zobacz także
Pliki
»PIT-5 »PIT-5L

Podstawa prawna: Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późń. zm.).

Składający: Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin składania:
Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Otrzymuje:
Urząd Skarbowy, według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Najpopularniejsze