Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychPracaOświadczeniePismo do pracodawcy - wezwanie do wypłaty zaległego wynagrodzenia
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pismo do pracodawcy - wezwanie do wypłaty zaległego wynagrodzenia

3,4/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, pracownik ten może wezwać pracodawce do niezwłocznego dokonania zapłaty wynagrodzenia. Po bezskutecznym upływie terminu pracownik może wnieść powództwo do sądu pracy przeciwko pracodawcy, który nie wypłacił w terminie wynagrodzenia. Ponadto może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, gdyż zgodnie z art. 282 § 1 Kp, pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Inspektorzy PIP mogą w tej sprawie skierować wniosek o ukaranie lub nałożyć grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, pracownik ten może na podstawie art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy rozwiązać umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wzór dokumentu: Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Pobierz dokument: Pismo do pracodawcy - wezwanie do wypłaty zaległego wynagrodzenia
Wydarzenie życiowe: Praca › Oświadczenie
Typ dokumentu: Pismo › Pracownicze
Gałąź prawa: Prawo pracy › Indywidualne prawo pracy
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

pracodawca

,

wynagrodzenie

,

pensja

,

zaleglości

,

wypowiedzenie umowy

,

pracownik

,

wezwanie do zapłaty

,

zaległe wynagrodzenie

,

pozew

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Pracodawca
Formaty plików: PDFDOCX
Najpopularniejsze