Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychPełnomocnictwoPełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem

4.6/5 z 11581 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem znajduje zastosowanie w przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych profesjonalnemu pełnomocnikowi, którym jest adwokat, radca prawny a także inna osoba działająca jako pełnomocnik np. członek rodziny lub pracownik. Precyzyjne ustalenie, kto może reprezentować osobę fizyczną lub prawną przed sądem zawierają odpowiednie przepisy właściwej procedury. 

Wzór dokumentu: Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem został przygotowany przez naszych doświadczonych prawników.

Pobierz dokument: Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem
Wydarzenie życiowe: Pełnomocnictwo
Typ dokumentu: Pismo › Pełnomocnictwo
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Procedura cywilna
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

pełnomocnictwo

,

pełnomocnictwo szczegółowe

,

pełnomocnictwo rodzajowe

,

pełnomocnictwo ogólne

,

pełnomocnictwo procesowe

,

pełnomocnik

,

mocodawca

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: PDFDOCX
PORADY PRAWNE ONLINE

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

art. 87 k.p.c.

Wzór dokumentu: Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem został przygotowany w dwóch wygodnych formatach plików: .PDF i .DOC.

 

PORADY PRAWNE ONLINE
Porady prawne dla firm i instytucji
Prawo handlowe
Egzekucja należności
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów