Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychPracaOdwołanie / sprzeciwOdpowiedź na pozew
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Odpowiedź na pozew

4,3/5 z 450 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Pozwany ma prawo złożyć odpowiedź na pozew, w której może uznać powództwo w całości lub w części, w całości lub w części wnosić o jego oddalenie, może także złożyć powództwo wzajemne albo złożyć inne wnioski. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z zasadami postępowania cywilnego, strona winna zgłosić wnioski dowodowe oraz przytoczyć własne twierdzenia już w pierwszym piśmie procesowym wniesionym do sądu.

Pobierz wzór dokumentu - Odpowiedź na pozew

 

Pobierz dokument: Odpowiedź na pozew
Wydarzenie życiowe: Praca › Odwołanie / sprzeciw
Typ dokumentu: Pismo › Wniosek o separację
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo zobowiązań
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

sprawa sądowa

,

pozwany

,

pozew

,

odpowiedź na pozew

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Uczynienie tego w dalszym etapie procesu możliwe jest tylko wówczas, gdy taka możliwość lub potrzeba pojawiła się dopiero później. Wnioski, twierdzenia i fakty zgłoszone po upływie czasu jaki strona miała do ich zgłoszenia, sąd oddala lub pomija i nie bierze ich pod uwagę przy wyrokowaniu. Brak odpowiedzi na pozew stanowi także niejako przyznanie twierdzeń powoda złożonych w pozwie. Odpowiedź na pozew ma na celu wskazanie swojego stanowiska w sprawie oraz powołania dowodów na twierdzenia pozwanego. Zasadniczo odpowiedź na pozew jest jedynie uprawnieniem pozwanego. Zgodnie z art. 207 § 1 kpc, pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Jednakże w szczególnych przypadkach pozwany, który nie złoży odpowiedzi na pozew, w którym jest obowiązana do powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania. Dotyczy to spraw, w których strona jest reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

Najpopularniejsze