Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychPracaOdwołanie / sprzeciwOdpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew

4.3/5 z 450 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Pozwany ma prawo złożyć odpowiedź na pozew, w której może uznać powództwo w całości lub w części, w całości lub w części wnosić o jego oddalenie, może także złożyć powództwo wzajemne albo złożyć inne wnioski. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z zasadami postępowania cywilnego, strona winna zgłosić wnioski dowodowe oraz przytoczyć własne twierdzenia już w pierwszym piśmie procesowym wniesionym do sądu.

Pobierz wzór dokumentu - Odpowiedź na pozew

 

Pobierz dokument: Odpowiedź na pozew
rekomendacja:
Wydarzenie życiowe: Praca › Odwołanie / sprzeciw
Typ dokumentu: Pismo › Wniosek o separację
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo zobowiązań
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

sprawa sądowa

,

pozwany

,

odpowiedź na pozew

,

pozew

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Uczynienie tego w dalszym etapie procesu możliwe jest tylko wówczas, gdy taka możliwość lub potrzeba pojawiła się dopiero później. Wnioski, twierdzenia i fakty zgłoszone po upływie czasu jaki strona miała do ich zgłoszenia, sąd oddala lub pomija i nie bierze ich pod uwagę przy wyrokowaniu. Brak odpowiedzi na pozew stanowi także niejako przyznanie twierdzeń powoda złożonych w pozwie. Odpowiedź na pozew ma na celu wskazanie swojego stanowiska w sprawie oraz powołania dowodów na twierdzenia pozwanego. Zasadniczo odpowiedź na pozew jest jedynie uprawnieniem pozwanego. Zgodnie z art. 207 § 1 kpc, pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Jednakże w szczególnych przypadkach pozwany, który nie złoży odpowiedzi na pozew, w którym jest obowiązana do powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania. Dotyczy to spraw, w których strona jest reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów
Najpopularniejsze