Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyObjaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

4/5 z 1061 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185 , poz. 1545). Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:

  • w przypadku deklaracji VAT-7 - miesiąc,
  • w przypadku deklaracji VAT-7K - kwartał.

 

Pobierz dokument - Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Pobierz dokument: Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

podatek od towarów i usług

,

podatek vat

,

VAT-7K

,

VAT-7

Autor: Ministerstwo Finansów
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy.


OBJAŚNIENIA OGÓLNE

  1. Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.
  2. Poszczególne pozycje deklaracji wypełnia się w pełnych złotych, pomijając grosze, a od dnia 1 stycznia 2006r., zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) pozycje te zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
  3. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).
  4. Niewypełnienie którejś z pozycji od 20 do 59 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).
Najpopularniejsze