Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychZmiana danychZmianyNIP-5 Formularz podatkowy
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

NIP-5 Formularz podatkowy

4,7/5 z 2518 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Na podstawie artykułu 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz.702, z późn. zm.), naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek zainteresowanego -  zobligowany jest do potwierdzenia nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być podatnik lub płatnik, którego potwierdzenie dotyczy lub osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

 

Pobierz formularz - NIP -5

 

Pobierz dokument: NIP-5 Formularz podatkowy
Wydarzenie życiowe: Zmiana danych › Zmiany
Typ dokumentu: Formularz › Skarbowy
Gałąź prawa: Prawo podatkowe › Zgłoszenia
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

NIP

,

Wniosek o potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

,

Numer Identyfikacji Podatkowej

,

formularz podatkowy NIP5

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDF

Aby uzyskać potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5, czyli wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP. Wniosek o potwierdzenie nadania numeru Numeru Identyfikacji Podatkowej wypełnia się w dwóch identycznych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy. Formularz NIP-5 należy wypełnić zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Bardzo ważne jest, aby na formularzu podawać wszystkie nazwy w pełnym brzmieniu. Organ podatkowy złożony wniosek powinien rozpatrzyć niezwłocznie. Po złożeniu formularza NIP-5 organ podatkowy sprawdza czy dane w nim zawarte są prawidłowe, a następnie potwierdza nadanie numeru Numeru Identyfikacji Podatkowej. Wnioskodawca otrzymuje wniosek NIP-5 z odpowiedzią. Jeżeli nie można potwierdzić podanego numeru NIP ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie, którego dotyczy wniosek, stosowną adnotacje umieszcza się we wniosku.

Najpopularniejsze