Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychSpółka akcyjnaInneKwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

4/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zarejestrowane są osoby, które:

1. złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zmianami), przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) - w przypadku osób, które złożyły egzamin rejestracja dokonywana jest automatycznie po wydaniu dyplomów potwierdzających zdanie egzaminu,

2. oraz osoby zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 198 poz. 2038 z późn. zm.) na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów składany przez osoby zwolnione z egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia winien zawierać kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych wraz z kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zwalniających z egzaminu.

Pobierz wzór dokumentu - Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

Pobierz dokument: Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa
Wydarzenie życiowe: Spółka akcyjna › Inne
Typ dokumentu: Formularz
Gałąź prawa: Prawo gospodarcze › Prawo spółek
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

rada nadzorcza

,

nadzór

,

Skarb Państwa

,

kwestionariusz osobowy

,

spółka akcyjna

Autor: Autor zewnętrzny
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDFDOC

Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Skarbu Państwa lub przesłać pocztą na adres:

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

Biuro Ministra

ul. Krucza 36 / Wspólna 6

00-522 Warszawa

Najpopularniejsze