Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychSpółka akcyjnaInneKwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

4/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa zarejestrowane są osoby, które:

1. złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zmianami), przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) - w przypadku osób, które złożyły egzamin rejestracja dokonywana jest automatycznie po wydaniu dyplomów potwierdzających zdanie egzaminu,

2. oraz osoby zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 198 poz. 2038 z późn. zm.) na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o rejestrację w Bazie Kandydatów składany przez osoby zwolnione z egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia winien zawierać kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych wraz z kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zwalniających z egzaminu.

Pobierz wzór dokumentu - Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa

Pobierz dokument: Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa
Wydarzenie życiowe: Spółka akcyjna › Inne
Typ dokumentu: Formularz
Gałąź prawa: Prawo gospodarcze › Prawo spółek
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

kwestionariusz osobowy

,

Skarb Państwa

,

spółka akcyjna

,

rada nadzorcza

,

nadzór

Autor: Autor zewnętrzny
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: PDFDOC

Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Skarbu Państwa lub przesłać pocztą na adres:

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

Biuro Ministra

ul. Krucza 36 / Wspólna 6

00-522 Warszawa

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów