Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychRejestracja Sąd / UrządRejestracjaKRS - W20

KRS - W20

4.9/5 z 913 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Stowarzyszenia rejestrowe, fundacje i inne organizacje społeczne lub zawodowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. W przypadku jednostek posiadających osobowość prawną - jest to moment nadania im tej osobowości. W przypadku, gdy organizacja prowadzić będzie oprócz działalności statutowej także działalność gospodarczą konieczny będzie również wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Pobierz dokument - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Pobierz dokument: KRS - W20
Wydarzenie życiowe: Rejestracja Sąd / Urząd › Rejestracja
Typ dokumentu: Wniosek › KRS
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Krajowy Rejestr Sądowy
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

krajowy rejestr sądowy

,

formularz

,

Wnioski KRS

,

Formularze KRS

,

KRS

,

Dokumenty KRS

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF
Zobacz także

Formularz KRS - W20 należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym  złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.
 

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów