Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychRejestracja Sąd / UrządRejestracjaKRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu

KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu

4.2/5 z 248 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aktualne formularze KRS dostępne przez Internet w formacie DOC.

WZÓR DOKUMENTU WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
 • Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.
 • Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.
   

 

 

Pobierz dokument: KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu
Wydarzenie życiowe: Rejestracja Sąd / Urząd › Rejestracja
Typ dokumentu: Wniosek › KRS
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Krajowy Rejestr Sądowy
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

KRS

,

Formularze KRS

,

formularz

,

Wnioski KRS

,

Dokumenty KRS

,

krajowy rejestr sądowy

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (KRS - W 1 - WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU):

 1. Jeśli spółka posiada oddziały należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
 2. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki jawnej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WBWspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej.
 3. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki komandytowej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WCWspólnicy spółki komandytowej”.
 4. W celu wpisania danych na temat partnerów spółki  należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WDPartnerzy”.
 5. Jeśli spółka powstała w wyniku przekształcenia należy wypełnić załącznik KRS-WH  „Sposób powstania podmiotu”.
 6. W celu wpisania informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki lub informacji o zarządzie (jeśli został powołany w przypadku spółki partnerskiej) i o osobach wchodzących w jego skład oraz o sposobie reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WKOrgany podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
 7. Jeśli spółka posiada  prokurentów należy wypełnić załącznik KRS-WLProkurenci”.
 8. W celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik: KRS-WMPrzedmiot działalności”.
 9. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy wypełnić załącznik KRS-ZNSprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

 

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów