Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychRejestracja Sąd / UrządRejestracjaKRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu

4,2/5 z 248 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aktualne formularze KRS dostępne przez Internet w formacie DOC.

WZÓR DOKUMENTU WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
 • Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.
 • Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.
   

 

 

Pobierz dokument: KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu
Wydarzenie życiowe: Rejestracja Sąd / Urząd › Rejestracja
Typ dokumentu: Wniosek › KRS
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Krajowy Rejestr Sądowy
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

krajowy rejestr sądowy

,

KRS

,

Wnioski KRS

,

formularz

,

Dokumenty KRS

,

Formularze KRS

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (KRS - W 1 - WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU):

 1. Jeśli spółka posiada oddziały należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
 2. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki jawnej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WBWspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej.
 3. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki komandytowej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WCWspólnicy spółki komandytowej”.
 4. W celu wpisania danych na temat partnerów spółki  należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WDPartnerzy”.
 5. Jeśli spółka powstała w wyniku przekształcenia należy wypełnić załącznik KRS-WH  „Sposób powstania podmiotu”.
 6. W celu wpisania informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki lub informacji o zarządzie (jeśli został powołany w przypadku spółki partnerskiej) i o osobach wchodzących w jego skład oraz o sposobie reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WKOrgany podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
 7. Jeśli spółka posiada  prokurentów należy wypełnić załącznik KRS-WLProkurenci”.
 8. W celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik: KRS-WMPrzedmiot działalności”.
 9. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy wypełnić załącznik KRS-ZNSprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

 

Najpopularniejsze