Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychRejestracja Sąd / UrządRejestracjaKRS - D1
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

KRS - D1

4,9/5 z 308 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego powstał także rejestr dłużników niewypłacalnychWniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych oznaczony jest także, jako formularz  KRS-D1 służy do zgłaszania niewypłacalnych dłużników.

 

Pobierz formularz - KRS - D1

Pobierz dokument: KRS - D1
Wydarzenie życiowe: Rejestracja Sąd / Urząd › Rejestracja
Typ dokumentu: Wniosek › KRS
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Krajowy Rejestr Sądowy
Typy podmiotów: Fundacja, Osoba fizyczna, Przedsiębiorca, Stowarzyszenie
Słowa kluczowe:

KRS

,

krajowy rejestr sądowy

,

wniosek

,

dłużnik niewypłacalny

,

KRS - D1

,

Wniosek o dokonanie wpisu w KRS

,

dłużnik

,

formularz

Autor: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Formularz  KRS-D1 należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków

Najpopularniejsze