Komplet dokumentów związanych z zatwierdzeniem i złożeniem do sądu sprawozdania finansowego spółki z poradą prawną

Wzór dokumentu - Komplet dokumentów związanych z zatwierdzeniem i złożeniem do sądu sprawozdania finansowego spółki z poradą prawną

4,2/5 z 10 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

 


Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w każdej spółce prawa handlowego w okresie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego powinno się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy, sprawozdanie z działalności zarządu za ostatni rok obrotowy oraz podjęte zostaną uchwały w zakresie podziału zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy. W porządku obrad winny się także znaleźć kwestie podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla osób wchodzących w skład organów spółki. W większości spółek rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tym samym termin do odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników upływa z końcem miesiąca czerwca każdego następnego roku kalendarzowego, po zakończeniu roku obrotowego.

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Komplet dokumentów związanych z zatwierdzeniem i złożeniem do sądu sprawozdania finansowego spółki z poradą prawną
wzór w formacie:
PDFDOCX
Wzór dokumentu Komplet dokumentów związanych z zatwierdzeniem i złożeniem do sądu sprawozdania finansowego spółki z poradą prawną zawiera:
  • Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym - formularz KRS-Z30
  • Przykład wypełnienia z uwagami prawnymi: Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym - formularz KRS-Z30
  • Listę obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
  • Oświadczenie zarządu
  • Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólniku wraz z uwagami prawnymi
  • Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
  • Sprawozdanie Zarządu spółki za rok obrotowy
  • Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników wraz z uwagami prawnymi

O terminie zgromadzenia wspólników zarząd powinien ich powiadomić odpowiednio wcześniej, przesyłając zawiadomienia listami poleconymi. Ze zgromadzenia wspólników sporządzany jest protokół obejmujący również uchwały podjęte na zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad. Zarząd zobowiązany jest przed zgromadzeniem wyłożyć do wglądu dokumenty, które będą zatwierdzane przez zgromadzenie, w tym sprawozdanie ze swojej działalności. Protokół, wraz z listą obecności oraz sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem zarządu powinien zostać załączony do wniosku do sądu rejestrowego (wydziału KRS w sądzie rejonowym) celem złożenia w KRS.

 

Każdy dokument w niniejszym komplecie został udostępniony w formacie .pdf oraz .doc

Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: Spółka z o.o.Decyzja / uchwała / informacja
Typ dokumentu: InneGospodarczy
Gałąź prawa: Prawo gospodarczePrawo spółek
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

sprawozdanie zarządu

,

zgromadzenie wspólników

,

oświadczenie zarządu

,

KRS

Miejsce złożenia: Inne
  • Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

  • Nic dodać nic ująć. Państwa serwis jest bardzo pomocny. Szukałem wzoru pozwu, ściągnąłem go i mam wszystko już za sobą. Szybko i sprawnie. Polecam. Wojciech

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.