Komplet dokumentów związanych z wnioskiem o umorzenie zaległych składek ZUS

Wzór dokumentu - Komplet dokumentów związanych z wnioskiem o umorzenie zaległych składek ZUS

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Nowe regulacje umożliwiają umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzeniu podlegają:

 • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
 • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

  

Pobierz: Komplet dokumentów związanych z wnioskiem o umorzenie zaległych składek ZUS

czytaj więcej »
Pobierz dokument: Komplet dokumentów związanych z wnioskiem o umorzenie zaległych składek ZUS
wzór w formacie:
DOCDOCXPDF
Wzór dokumentu Komplet dokumentów związanych z wnioskiem o umorzenie zaległych składek ZUS zawiera:
 • wniosek o umorzenie należności (plik .pdf),
 • przygotowaną przez naszego prawnika instrukcję wypełnienia wniosku o umorzenie składek ZUS (plik .pdf),
 • uzupełniony przykładowy wniosek o umorzenie należności (plik .doc),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik .doc),
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (plik .doc),
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (plik .pdf),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (plik .pdf).

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o umorzenie składek?
Wniosek o umorzenie zaległych składek ZUS mogą złożyć:

 • osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
 • spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
Informacje dodatkowe:
Wydarzenie życiowe: Działalność gospodarcza
Typ dokumentu: FormularzZUS
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

składki na ubezpieczenie społeczne

,

umorzenie składek ZUS

,

umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

,

zawieszenie działalności gospodarczej

,

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Miejsce złożenia: Urząd
 • Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

 • Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Wydarzenie życiowe:
np. sprzedaż, pełnomocnictwo, alimenty
np. sprzedaż › wezwanie do zapłaty
Typ dokumentu:
np. wniosek, umowa, formularz
Gałąź prawa:
np. prawo cywilne, prawo pracy
Słowo kluczowe:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Typ podmiotu:
np. firma, osoba fizyczna, fundacja
® 2011 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.