Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychDziałalność gospodarczaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Regulacje, które weszły w życie w dniu 15 stycznia 2013 r. umożliwiają umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

  • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
  • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" lub
    wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz dokument: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wydarzenia życiowe: Działalność gospodarcza, Ubezpieczenie społeczne (ZUS)
Typ dokumentu: Formularz › ZUS
Gałąź prawa: Ubezpieczenia społeczne
Typ podmiotu: Przedsiębiorca
Słowa kluczowe:

umorzenie składek

,

umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

,

umorzenie składek ZUS

,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

,

pomoc de minimis

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce złożenia: Urząd
Formaty plików: DOC

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o umorzenie składek są:
- osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
- spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Zleć napisanie dokumentu prawnikowi
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów