Wzory dokumentów, formularze i pliki prawne

Szukaj:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaBaza dokumentów i formularzy prawnychMałżeństwoApelacja ZażalenieApelacja od wyroku w sprawie o rozwód
Uwaga! Wzór dokumentu archiwalny
Oznacza to, że od czasu jego opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność jego treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Apelacja od wyroku w sprawie o rozwód

4,8/5 z 770 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja. Apelacja jest środkiem odwoławczym składanym po zakończeniu postępowania. Pamiętaj o zachowaniu terminu do wniesienia apelacji - 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli o uzasadnienie wyroku nie wystąpiłeś - 7 dni od daty jego wydania. W przypadku nie dochowania terminu do wniesienia apelacji, konieczne jest skierowanie wniosku o przywrócenie terminu, o ile jest ono uzasadnione.

Pobierz wzór dokumentu - Apelacja od wyroku sądu I instancji w sprawie o rozwód

Wersja płatna Apelacja od wyroku sądu I instancji w sprawie o rozwód jest w formacie PDF. Jest to dokument składający się z 3 części: wzoru dokumentu - Apelacja od wyroku sądu I instancji w sprawie o rozwód, przykładowy dokument apelacji w sprawie o rozwód, wraz z pełnym uzasadnieniem apelacji, podstawowe informacje dot. postępowania apelacyjnego. 

Pobierz dokument: Apelacja od wyroku w sprawie o rozwód
Wydarzenie życiowe: Małżeństwo › Apelacja Zażalenie
Typ dokumentu: Apelacja / Zażalenie / Skarga › Apelcja cywilna
Gałąź prawa: Prawo cywilne › Prawo rodzinne i opiekuńcze
Typ podmiotu: Osoba fizyczna
Słowa kluczowe:

apelacje w sprawie rozwodowej

,

apelacja od wyroku

,

apelacja

,

rozwód

Autor: Jarosław Olejarz
Miejsce złożenia: Sąd
Formaty plików: DOCXPDF

Od wyroku rozwodowego przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego, ponieważ sądem wyższej instancji od sądu okręgowego jest właśnie sąd apelacyjny. Apelację od wyroku rozwodowego należy wnieść , który wydał zaskarżony wyrok - w terminie 2 tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.  W sytuacji, gdy strona nie żądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia, czyli będzie to 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku rozwodowego. W przypadku, gdy apelacja nie zostanie złożona w tym terminie, orzeczenie staje się prawomocne. W sprawach o rozwód, o separację, a także w sprawach o alimenty skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Najpopularniejsze